Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/17 για την Προμήθεια Επτά (7) Παρακλίνιων monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών της ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 70ΛΖ6-Π17

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/17 για την Προμήθεια Επτά (7) Παρακλίνιων monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών της ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΛΖ6-Π17

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2017