Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθμό 2/2017 της 133ΣΜ, για την Κοπή-Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδας – ΑΔΑ: 61ΙΚ6-ΡΩΙ

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθμό 2/2017 της 133ΣΜ, για την Κοπή-Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΙΚ6-ΡΩΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017