Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/17 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ:6ΤΤΟ6-ΚΦΕ

Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/17 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΤΟ6-ΚΦΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 09/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2017