Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.8/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ: ΩΦΞ06-643

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.8/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΞ06-643

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2017