Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17) – ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/04/2017