Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος – ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2017