Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/17 της 120 ΠΕΑ για την προμήθεια σταθεροποιητή έντασης φωτεινής σήμανσης και κονσόλας τηλεχειρισμού του – ΑΔΑ:7ΚΠΠ6-ΔΨ2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03/17 της 120 ΠΕΑ για την προμήθεια σταθεροποιητή έντασης φωτεινής σήμανσης και κονσόλας τηλεχειρισμού του.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΠΠ6-ΔΨ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/03/2017