Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση, της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)» – ΑΔΑ : 7Θ8Ο6-10Β

Σας γνωρίζουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Θ8Ο6-10Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2017