Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 – ΑΔΑ: 7Φ996-Ψ9Ο

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, κατά Τοµέα και Μάθηµα, για το Ακαδηµαϊκό έτος 2016 – 2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ996-Ψ9Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/11/2016