Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Οδοντιατρικών Εδρών και Καρεκλών – ΑΔΑ: ΩΚ516-3ΝΒ

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 107/16 για την προμήθεια τριών (3) οδοντιατρικών εδρών, τριών (3) καρεκλών οδοντιάτρου και τριών (3) καρεκλών βοηθού οδοντιάτρου του Οδοντιατρικού Τομέα του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ516-3ΝΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2016