Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια φυσικού αερίου, προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚ476-Τ89

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/10/2016