Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 25.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 3.374,91 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.16/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΤΛΖ6-Η9Ε

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.16/16 της 114ΠΜ με ενσφραγιστες προσφορες για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος τριάντα (30) Ημερών στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών των
Οινοφύτων Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΤΛΖ6-Η9Ε
 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας – ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (MTA).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 46/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών ημερήσιας σίτισης (catering) 4.620 ατόμων και χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών κατ’ εκτίμηση, στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιοχή της Κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης (Κτήμα «Κορδογιάννη & ΣΙΑ Ο.Ε»), στην Περιοχή της Σίνδου του Δήμου Δέλτα (Βιομηχανικός χώρος «FRAKAPOR») της ΠΕ Θεσσαλονίκης, στο 13ο χλμ Κατερίνης-Ελασσόνας (Κτήμα «Ηρακλής») της ΠΕ Πιερίας και στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής.
Κάντε κλικ εδώ για τη Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Π.08/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: ΨΕΛ56-30Ι

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων της 117ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 55.948,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΛ56-30Ι

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/22-09-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/22-09-2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 390 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα για ξερικές καλλιέργειες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Παρατηρήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 7Ω1Π6-ΑΦΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει την εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παρατηρήσεων επί της δημόσιας διαβούλευσης, με αντικείμενο το σχέδιο κατάρτισης των ειδικών όρων συμφωνιών ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ω1Π6-ΑΦΧ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.22/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευής Μέτρησης Σηµείου Πήξης σε Καύσιµα – ΑΔΑ: 7ΘΘΞ6-ΙΡΦ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια µίας (1) συσκευής µέτρησης σηµείου πήξης σε καύσιµα, για κάλυψη αναγκών ΔΑΚ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΘΞ6-ΙΡΦ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.19/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: ΩΓΖΣ6-5ΙΔ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια 48 πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας Μονάδων ΑΤΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 72.270,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΖΣ6-5ΙΔ

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 10-16/9/2016 της 111ΠΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Αεροδρομίων – ΑΔΑ: ΨΤ8Σ6-ΔΙΟ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με διενέργεια διαπραγματεύσεων, στα γραφεία της 111ΠΜ (Ν.Αγχίαλος), για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 177 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από 1/9/2016 έως
31/8/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤ8Σ6-ΔΙΟ