Διακήρυξη Δημόσιων Επαναληπτικών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών Δ.17/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων των Α/Δ Μίκρας & Σέδες

To MTA ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. 17/2016 διακήρυξη και τους αντίστοιχους όρους επαναληπτικών διαγωνισμών, που αφορούν στην εκμίσθωση 164 & 172 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους των Α/Δ Μίκρας & Σέδες.

 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2016