Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 του ΣΕΠΑ, για την Εκποίηση Εύχρηστων Υλικών Υποδηματοποιείου – ΑΔΑ: ΩΩΜΤ6-ΠΥΒ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/16 του ΣΕΠΑ, για την εκποίηση εύχρηστων υλικών υποδηματοποιείου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΜΤ6-ΠΥΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2016