Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 67/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: Ω51Ε6-ΗΑΝ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/2016, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις – Stents) του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω51Ε6-ΗΑΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/06/2016