Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/10-06-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Το ΜΤΑ ανακοινώνει το δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  υπ’ αριθμ. 14/10-06-2016, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/06/2016