Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 19/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Υλικών Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ: ΩΔΗ06-ΓΨΑ

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθµ. 19/16 πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σε ευρώ, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ EMBRAER.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΗ06-ΓΨΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2016