Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: ΩΗΧ86-Ε0Ξ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθµ. 10/16 του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια υλικών Ε/Π ΑΒ-205.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΧ86-Ε0Ξ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2016