Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 22/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL – ΑΔΑ: 78Ο16-ΠΣΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 22/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78Ο16-ΠΣΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2016