Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Α/Απ Χρυσούπολης, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: 73Ι76-ΚΣΜ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού του Α/Απ Χρυσούπολης,  για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Χρυσούπολης (Καβάλα).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73Ι76-ΚΣΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2016