Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Βαλιτσών – ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόµπας (στολοθήκη) µε έµβληµα της ΣΤΥΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2016