Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 110ΠΜ, για τη Συντήρηση – Αναβάθμιση Οικήματος Αγάμων – ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-Ξ23

H 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σε ευρώ, για τη συντήρηση – αναβάθμιση οικήματος αγάμων ΕΡΜΗΣ, συνολικής δαπάνης 176.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-Ξ23

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2016