Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 7/2016 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Φρούτων & Λαχανικών – ΑΔΑ: ΩΔ756-3ΓΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2016 της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια φρέσκων φρούτων & λαχανικών, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των λεσχών της 115ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ756-3ΓΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2016