Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 25/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της ΠΑ – ΑΔΑ: 666Β6-39Δ

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπ΄ αριθμ. 25/16, ως Επανάληψη του Διενεργηθέντος Δ.7/15, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. σε Α/Δ Εσωτερικού (HANDLING).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2016