Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2163 της ΥΠΕΠΑ, για την Συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης στην 115ΠΜ – ΑΔΑ: 64336-Β26

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την συντήρηση Υ/Σ μέσης τάσης στην 115ΠΜ, προϋπολογισμού 330.000,00€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64336-Β26

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2016