Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών – ΑΔΑ: ΩΨΔΜ6-0Ρ5

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/2016 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, για την τέλεση ειδικών τεχνικών ανοσοϊστοχημείας του τμήματος κυτταρικής μοριακής παθολογοανατομίας (σύστημα ανοσοϊστοχημείας με συνοδό εξοπλισμό), του 251 ΓΝΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2016