Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Ταινιών – ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/2016 της Μοίρας ΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου ταινιών της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/04/2016