Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 7/16 της ΥΠΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – ΑΔΑ: 6Τ1Γ6-ΧΕΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Απαιτήσεων Τροφοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2016