Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της 115ΠΜ, για την Ενοικίαση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών – ΑΔΑ: 7Ν2Μ6-Υ0Ψ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών αναψυκτικών – νερών, ροφημάτων και σνακ στην 115ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ν2Μ6-Υ0Ψ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2016