Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 του ΣΕΠΑ, για την Εκποίηση Εύχρηστων Υλικών Υποδηματοποιείου – ΑΔΑ: ΩΤΟ66-Ξ4Ο

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση εύχρηστων υλικών υποδηματοποιείου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΟ66-Ξ4Ο

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2016