Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2159/2016 της ΥΠΕΠΑ, για την Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – ΑΔΑ: 63Υ66-ΞΗΓ

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου Μ-904 στην Περιοχή Περιβολίτσας ΠΒΚ” (Κ-464Ν), προϋπολογισμού 84.266,00 ΕΥΡΩ. Το έργο περιλαμβάνει Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 84.266,00 €, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%) και θα κατασκευασθεί στην Περιοχή Περιβολίτσας Χανίων στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 63Υ66-ΞΗΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/03/2016