Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 14/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ: 67Κ76-5Ξ8

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 14/16 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ και του Στρατοπέδου Σούτσου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2016