Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων του 201ΚΕΦΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2016