Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2016 του 251ΓΝΑ, για Συντήρηση Ακτινολογικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 6ΙΣΥ6-ΨΝΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αρίθμ. 3/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του ακτινολογικού μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΣΥ6-ΨΝΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/02/2016