Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. ΔΕ.12/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΞ666-0ΩΑ

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. ΔΕ.12/15 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.18/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 09/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/02/2016