Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/15 του ΚΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 67616-9ΜΖ

To Κρατικό Εργαστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67616-9ΜΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2015