Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – Κτιρίων της ΔΑΥ – ΑΔΑ: ΩΔ7Ο6-ΡΡ7

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων – κτιρίων της ΔΑΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ7Ο6-ΡΡ7

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 29/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/11/2015