Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για τη Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων, συνολικής δαπάνης 96.430,00 €.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2015
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/09/2015