Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμό 18/15 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL – ΑΔΑ: ΩΑΕΘ6-12Α

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμό 18/15 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΕΘ6-12Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2015
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/08/2015