Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών – ΑΔΑ: 7Δ0Υ6-ΠΔΜ

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-9-2016 για τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δύο (2) θέσεις και από μία (1) θέση για τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ0Υ6-ΠΔΜ

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της ΣΤΥΑ και της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ – ΑΔΑ: 6ΣΜ56-ΛΜΡ

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση δέκα εννιά (19) θέσεων για την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και δύο (2) θέσεων για την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΜ56-ΛΜΡ

Aνακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 15/15, για Ανάδειξη Εργολάβου Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΟΑΜ6-8Β3

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 15/15 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για Ανάδειξη Εργολάβου «Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ».

Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: ΩΟΦΚ6-ΓΜ4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟΦΚ6-ΓΜ4

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση


Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015, για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – ΑΔΑ: 7ΡΣ56-5Ξ3

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών θερινής λειτουργίας των Κέντρων Ετοιμότητας και Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ)/Ζούμπερι.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΣ56-5Ξ3