Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 350ΠΚΒ (Σέδες)

Πριν υποβάλετε αίτηση, ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων 350ΠΚΒ.