Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 350ΠΚΒ (Σέδες)

Πριν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων της 350ΠΚΒ (Σέδες).