Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στο Αεροδρόμιο Σέδες (350ΠΚΒ)

Πριν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων της 350ΠΚΒ (Σέδες) και τις σχετικές διαταγές.