Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 350ΠΚΒ (Σέδες)