Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 120ΠΕΑ (Καλαμάτα)

Πριν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων της 120ΠΕΑ (Καλαμάτα) και τις σχετικές διαταγές.