Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 120ΠΕΑ (Καλαμάτα)