Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην 133ΣΜ (Α/Β Ηρακλείου)

Πριν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων της 133ΣΜ (Α/Β Ηρακλείου).