Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην Α/Β Ηρακλείου – 133ΣΜ