Αίτηση επιθυμίας κράτησης για φιλοξενία στην Α/Β Ηρακλείου (133ΣΜ)

Πριν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων της 133ΣΜ (Α/Β Ηρακλείου) και τις σχετικές διαταγές.