8ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος με Θέμα «New Trends – Old Threats, Air Power Opportunities and Challenges»

27 – 28 Απριλίου 2023

Ημερίδα στο 251ΓΝΑ με Θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στη Νοσηλευτική Επιστήμη»

24 Φεβρουαρίου 2023

Ημερίδα στο 251ΓΝΑ με Θέμα «Έμφυλη Βία – Παρενοχλητικές Συμπεριφορές»

17 Φεβρουαρίου 2023

31ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο του 251ΓΝΑ με θέμα «Απεικονιστικά Καθοδηγούμενες Ενδαγγειακές Θεραπείες στη Σύγχρονη Ιατρική»

8 – 9 Ιουνίου 2022